28 septembre 2012


    DETOURNER LES PAGES - ZATOČIT STRÁNKY
Atelier d'arts plastiques que j'ai conçu et mené en juin 2012. Réalisation de livres-sculptures avec des élčves d'atelier d'arts plastiques de Yoann Bernard de la Fonderie Théâtrale ŕ Landerneau. France.Výtvarná dílna, kterou jsem připravila a vedla v červnu 2012. Realizace " knižních soch " s dětmi výtvarného kroužku Yoanna Bernarda, Fonderie Théâtrale v Landerneau, Francie.Les livres que nous avons utilisés dans cet atelier auraient été considérés comme des déchets. Nous leur avons donné une deuxičme vie tout en s'inspirant du travail des artistes contemporains, comme Choupie Moysan, Jacqueline Rush Lee, Guy Larame, Cara Baker, Kelly Murray etc. Comme eux, nous avons plié, tourné, coupé, creusé, collé, déchiré et peint. Les livres utilisés pour cet atelier ont été fournis par l'association Taol Meud de Landerneau.Knihy, které jsme použili v této dílně, byly určeny na vyhození. My jsme jim dali ještě jednu šanci. Tím, že jsme je použili jako materiál k realizaci soch, jsme jim prodloužili existenci. Pro tuto výtvarnou dílnu jsem se inspirovala prací současných výtvarníků, jako: Choupie Moysan, Jacqueline Rush Lee, Guy Larame, Cara Baker, Kelly Murray atd. Jako oni jsme ohýbali stránky, otáčeli je, stříhali, trhali, dělali do nich díry, slepovali je a pomalovali. Knihy v této dílně použité nám dalo sdružení Taol Meud z Landerneau.Exposition des travaux d'élčves ŕ la Mediathčque Per Jakez Helias ŕ Landerneau. Juillet 2012. Výstava dětských prací v knihovně Per Jakez Helias v Landerneau. Červenec 2012.


 
site internet de marie-michele lucas - artiste plasticienne - art contemporain site internet
   
biographie de marie-michele lucas - artiste plasticienne biographie
   
agenda de marie-michele lucas - artiste plasticienne contact