05 aoűt 2013


    Festival KANN AL LOAR 2013 /KollectivA2 (KA2)Installation textile du KollektivA2 (Michaela Čápová et Fabrice LM) pour le festival de la culture bretonne Kann Al Loar/Le Chant du Lune ŕ Landerneau 2013. Textilní instace KolektivuA2 (Michaela Čápová a Fabrice LM) pro festival bretoňské kultury Kann Al Loar/Měsíční zpěv v Landerneau 2013.Inspiré par l'affiche du festival de cette année nous /KollektivA2/ avons fabriquée des bouches fourrées en textile. Ce processus du travail est une référence ŕ l'artiste américaine Judith Scott et ses "Objets Secrets". Les formes des habits rayés découpés suspendus sur les grillages créent un rythme qui peut représenter la voix qui sort de la bouche.Inspirováni letošním plakátem festivalu jsme /KollektivA2/ vytvořili vycpaná ústa z textilu. Tato technika je odkazem na tvorbu americké výtvarnice Judith Scott a její "Tajné objekty". Tvary rozstříhaných pruhovaných oblečení zavěšených na oplocení vytvářejí rytmus, který může představovat hlas vycházející z úst."Les Sucettes" autour du Dôme. Les pieux métalliques emballés des habits. Solution humoristique, esthétique et pratique (on peut s'assoir dessus) pour un problčme de sécurité. "Lízátka" okolo koncertního dómu. Železné tyče obalené oblečením. Vyřešení bezpečnostního problému vtipným, estetickým a praktickým způsobem (lze se na "Lízátka" i posadit).

Les habits utilisés nous ont été offert par l'association Taol Meud de Landerneau et par l'association Le Boulon de Brest. Oblečení použité na tuto instalaci nám věnovalo občanské sdružení Taol Meud z Landerneau a občanské sdružení Le Boulon z Brestu. 
site internet de marie-michele lucas - artiste plasticienne - art contemporain site internet
   
biographie de marie-michele lucas - artiste plasticienne biographie
   
agenda de marie-michele lucas - artiste plasticienne contact