28 septembre 2012


    OBJETS AMUSANTS - HRAVÉ VĚCI
Atelier d'arts plastiques que j'ai conçu et mené ŕ la Fonderie Théâtrale ŕ Landerneau, France. (Atelier d'arts plastiques de Yoann Bernard). 2011Výtvarná dílna jež jsem připravila a vedla s dětmi Fonderie Théâtrale v Landerneau, Francie. (Výtvarný kroužek Yoanna Bernarda). 2011L'inspiration pour cet atelier vient des objets de la vie quotidienne (une cafetičre, une lampe, les ustensiles culinaires...) Nous avons simplifié leurs formes en les déchirant dans le papier peint qui a une tendance ŕ se séparer en peu comme "il veut". Cela nous a arrangé parfaitement car un des buts de cet atelier était de se rendre compte de l'importance du hasard dans le processus de créativité. Les autres phases de création: collage, peinture, lavage avec une éponge, dé-collage et sur tout regarder ce que se passe devant de nos yeux.Inspirací pro tuto dílnu nám byly věci každodenního života (kávovar, lampa, kuchyňské náčiní...) Zjednodušené tvary těchto objektů jsme vytrhali z tapety, jež má sklon roztrhat se tak trochu " jak se jí chce ". Což se nám výborně hodilo neb jedním z cílů této výtvarné dílny bylo, uvědomit si důležitost náhody v tvůrčím procesu. Další fáze byly: lepení, malování, mytí houbičkou, odlepení a hlavně dívání se na to, co se děje před našima očima.Photos: Yoann Bernard, 2011


 
site internet de marie-michele lucas - artiste plasticienne - art contemporain site internet
   
biographie de marie-michele lucas - artiste plasticienne biographie
   
agenda de marie-michele lucas - artiste plasticienne contact